special character

the following sentence is in turkish language;

bu cümle özel karakterler içeren türkçe şematik bir cümledir.

ü

ç

ö

ğ

Ğ

İ

ı